HERBALIFE TüRKIYE ÜZERINDE BUZZ SöYLENTI

herbalife türkiye Üzerinde Buzz söylenti

Şirket kendi kazandığı paradan sizin hesabınıza mangır yatırıyor. Son olarak Eğer getirdiniz koca ağır anlamda bir iş bünyeyorsa ve sizinle aynı iskonto oranında ise doğrusu o da %50 deyse sizde %50 deyseniz şirket bunu çevirdiği ciro üzerinden size bir telif hakkı dediğimiz bir ödeme yapmaktadır. Bu harika bir şeydir. şu

read more